Wat is franchising?

Het van oorsprong Franse woord franchise (vrijdom) is via het Engels in het Nederlands terechtgekomen en is afgeleid van franc (vrij). Het franchisecontract bevat het handelsconcept van de franchisegever waarin het verboden wordt voor de franchisenemer om van dit centraal gestuurde concept af te wijken. Het staat de franchisegever vrij om veranderingen in het concept door te voeren. Franchising is een intensieve commerciële samenwerkingsvorm tussen juridisch en economisch zelfstandige ondernemingen, waarbij de franchisegever, als formule-eigenaar, tegen een vergoeding zijn complete ondernemingsformule ter beschikking stelt aan de franchisenemer. De franchisenemer mag zijn bedrijfsvoering exploiteren volgens het aangeboden franchiseconcept, de formule binnen de markt.
Binnen franchising betreft het een compleet business concept waarbij een aantal systemen en activiteiten een centrale en uniforme rol spelen in de markt. Hierbij kan gedacht worden aan het in de markt zetten van kennis, producten, diensten, (handels)naam/merk, uniforme marketing en huisstijl activiteiten, ketenadministratie, automatisering, inkoop- en verkoopsystemen, en dergelijke. Door de bundeling van krachten, een efficiënte taakverdeling en uniformiteit in de bedrijfssystemen ontstaat een krachtig concept binnen de markt, die op deze wijze veel efficiënter, doelmatiger en goedkoper kan werken, dan wanneer een zelfstandig ondernemer dit zelf ter hand zou nemen. Beide partijen doen waar zij goed in zijn. Deze zelfstandigheid dient niet te worden verward met onafhankelijkheid, aangezien beide partijen een intensieve samenwerking met elkaar zijn aangegaan.

Volg je dromen

CONTACTGEGEVENS


European Franchise Consultants
Hein van Baalen
info@europeanfranchiseconsultants.nl
+31(0)6-22995970
+31(0)76-5203252
Sociale netwerken