Voorzitterschap overlegorganen

U doet er goed aan om vergaderingen tussen franchisegever en franchisenemers te laten voorzitten door een onafhankelijk en professioneel voorzitter met specifieke kennis van samenwerkende ondernemers. Hieronder wordt kort uitgelegd wat de voordelen zijn van een onafhankelijk voorzitter met kennis van franchise en andere vormen van commerciële samenwerking.

  • Daar waar twee samenwerkende partijen met elkaar vergaderen is er soms sprake van tegenstrijdige belangen. Althans, dat wordt vaak gedacht, maar men heeft feitelijk het zelfde doel en dit dient door een voorzitter te worden bewaakt. De voorzitter houdt beide partijen bij de les; zij hebben immers gekozen voor een duurzame samenwerking. De voorzitter denkt en handelt vanuit het collectieve belang; de formule.
  • Een ander voordeel van een onafhankelijk voorzitter is dat hij toeziet op de juiste agenda. Te vaak gebeurt het dat franchisenemers die in een franchiseraad zitten, zaken willen bespreken die betrekking hebben op hun individuele situatie.
  • Een onafhankelijk voorzitter kan een substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van problemen en vraagstukken vanuit zijn kennisgebied; commerciële samenwerking. De voorzitter heeft immers ervaring bij andere (franchise)formules die wellicht voor uw formule bruikbaar zijn.
  • Bovendien is het natuurlijk zo dat een voorzitter balans aanbrengt tussen de gesprekspartners, een goede stemprocedure bewaakt, juiste en accurate verslaglegging realiseert en de voortgang bewaakt van genomen besluiten.

 

 

Volg je dromen

CONTACTGEGEVENS


European Franchise Consultants
Hein van Baalen
info@europeanfranchiseconsultants.nl
+31(0)6-22995970
+31(0)76-5203252
Sociale netwerken