In 10 stappen naar een franchiseorganisatie

Een franchiseorganisatie inrichten gaat niet vanzelf

Neem daarom als ondernemer een goede franchiseadviseur in de arm. European Franchise Consultants hebben al 40 jaar ervaring in deze branche en hebben al legio franchiseorganisatie met onderstaand stappenplan begeleid.

Stap 1. Quickscan

In een quickscan wordt de geschiktheid en de financiële haalbaarheid van de op te richten franchiseorganisatie of vestiging aangetoond.

Stap 2. Formuleplan

In het formuleplan wordt de achtergrond van de formule en de ondernemer beschreven; marktonderzoek naar de formule; hoe het franchiseconcept er uit gaat zien; wat de verdienmodellen zijn; hoe het dienstenpakket van de franchisegever er uit ziet; het expansieplan en een profiel van de franchisenemer.

Calculatie

Stap 3. Franchisecontract

Het franchisecontract is de basis voor de samenwerking en hierin worden alle juridische afspraken en de samenwerkingsvorm vastgelegd. European Franchise Consultants werkt samen met gerenommeerde franchiseadvocaten.

Stap 4. Formulehandboek

Het formulehandboek wordt ook wel de Bijbel voor de franchisenemers genoemd. Hierin staat het complete franchisesysteem beschreven als leidraad voor de franchisenemers. Het eerste handboek is uitgangspunt voor de formule maar het spreekt vanzelf dat dit handboek regelmatig geactualiseerd dient te worden.

Stap 5. Logistieke processen inrichten

Hoe wordt de inkoop en de administratie geregeld? Is er een intranet? Hoe wordt de marketing ingericht en vormgegeven? Hoe is de bedrijfsbegeleiding opgezet? Over deze zaken moet van tevoren goed zijn nagedacht.

Stap 6. Werving & selectie

Het profiel van de franchisenemer is bekend. Nu nog de juiste man/vrouw op de juiste plek neerzetten. Maar hoe vind je een goede franchisenemer en hoe weet je of deze geschikt is voor het ondernemerschap. European Franchise Consultants hebben jarenlange ervaring met assessments.

Stap 7. Pilotfase

Vaak is het verstandig om de eerste franchisenemer te laten starten in een franchisepilot om de franchiseformule in de praktijk te toetsen. De resultaten van die pilot kunnen worden gebruikt om de franchiseformule indien nodig bij te stellen voordat de formule verder wordt uitgerold.

Pilotfase

Stap 8. Begeleidingsfase

Om als ondernemer in een franchiseorganisatie te stappen zijn investeringen nodig. Een goede begeleiding bij de financieringsaanvraag is noodzakelijk.

Stap 9. Opzetten overlegstructuren

Overleg is in een goede franchiseorganisatie onontbeerlijk. European Franchise Consultants biedt graag haar expertise aan bij het opzetten van diverse overlegstructuren zoals een franchiseraad / franchisevereniging.

Stap 10. Franchise advisering

Ook al loopt een franchiseorganisatie op rolletjes, het kan altijd nuttig of nodig zijn om regelmatig te spiegelen en te sparren. Met onze jarenlange ervaring zijn we ook in duurzaamheid graag aan onze cliënten verbonden.

Volg je dromen

CONTACTGEGEVENS


European Franchise Consultants
Hein van Baalen
info@europeanfranchiseconsultants.nl
+31(0)6-22995970
+31(0)76-5203252
Sociale netwerken