Formuleplan

Het Franchise Formule Plan van European Franchise Consultants is de kapstok van een franchiseorganisatie voor de toekomst. In dit plan wordt onder andere de markt, de fee-structuur en de taakverdeling tussen franchisegever en franchisenemer beschreven. En… erg belangrijk: het exploitatiemodel voor de franchisegever en de franchisenemer. Zo zorgt European Franchise Consultants ervoor dat het verkrijgen van een centraal financieringsarrangement bij een bank wordt vereenvoudigd. U bent klaar voor de start… althans bijna!

Welke richting gaan we op

Het Franchise Formule Plan is bedoeld om naar het management aan te kunnen geven wat de verwachtingen zijn van het opzetten van een franchiseorganisatie naast de bestaande organisatie en welke gevolgen dit kan hebben voor bijvoorbeeld de huidige cultuur. Ook wordt door dit document inzicht verkregen in de haalbaarheid van de plannen en doelstellingen welke samenhangen met de franchiseorganisatie.

Daarnaast is het voor de financiële instellingen een mogelijkheid om kennis te maken met de onderneming in het algemeen en de toekomstplannen m.b.t. de franchiseorganisatie in het bijzonder. Daar de franchisenemers in de meeste gevallen een financieringsbehoefte zullen hebben, zal het exploitatiemodel en de bijbehorende uitgangspunten welke in dit document zijn weergegeven voor de financiële instelling van groot belang zijn. Op basis van deze gegevens is het voor de financiële instellingen mogelijk om te kunnen bepalen of er vertrouwen kan worden geschonken in de organisatie en daarmee een toezegging voor het verschaffen van een financiering aan de toekomstige franchisenemers.

Volg je dromen

CONTACTGEGEVENS


European Franchise Consultants
Hein van Baalen
info@europeanfranchiseconsultants.nl
+31(0)6-22995970
+31(0)76-5203252
Sociale netwerken