Franchiseovereenkomst / franchisecontract

De basisafspraken tussen franchisegever en franchisenemer worden schriftelijk vastgelegd in een franchiseovereenkomst (dit zijn bindende afspraken). Wij werken samen met gerenommeerde franchiseadvocaten die gespecialiseerd zijn in mededingingsrecht. Afspraken worden op een bepaald moment gemaakt en er kunnen in de loop der tijd, onder invloed van nu nog niet te voorziene omstandigheden, wijzigingen in de afspraken worden aangebracht. Nieuwe wetgeving kan daartoe bijvoorbeeld aanleiding geven of noodzakelijke bijstelling van de formule als gevolg van een verandering in de behoeften van de consument.

Het moet daarom mogelijk zijn om de franchiseovereenkomst incidenteel aan te passen aan de veranderde praktijk. Zo’n gelegenheid doet zich voor na afloop van de contractperiode, wanneer voor de daarop volgende periode een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan. Het is daarbij van belang, dat er wederzijds vertrouwen bestaat. Het vernieuwde contract zal dan een duidelijke voortzetting zijn van de eerdere versie. ‘Onredelijk bezwarende’ wijzigingen mogen niet voorkomen. In de franchiseovereenkomst is bepaald dat het handboek deel uitmaakt van de overeenkomst.

Volg je dromen

CONTACTGEGEVENS


European Franchise Consultants
Hein van Baalen
info@europeanfranchiseconsultants.nl
+31(0)6-22995970
+31(0)76-5203252
Sociale netwerken